Kiểm nghiệm nông sản & SP nông sản

 

 1. Tầm quan trọng của kiểm nghiệm Nông sản và sản phẩm nông sản:
 • Nông sản là những sản phẩm hoặc bán thành phẩm của ngành sản xuất hàng hóa thông qua gây trồng và phát triển của cây trồng. Sản phẩm nông nghiệp bao gồm nhiều nhóm hàng thực phẩm, tơ sợi, nhiên liệu, nguyên vật liệu, dược phẩm và các sản phẩm độc đáo đặc thù.
 • Hàng nông sản bao gồm một vi phạm khá rộng các loại hàng hoá có nguồn gốc từ hoạt động nông nghiệp như:
 • Các sản phẩm nông nghiệp cơ bản: lúa gạo, lúa mì, bột mì, sữa, động vật tươi sống (trừ cá và các sản phẩm từ cá), cà phê, hồ tiêu, hạt điều, chè, rau quả tươi, …)
 • Các sản phẩm phái sinh: bánh mì, bơ, dầu ăn, thịt, ….
 • Các sản phẩm được chế biến từ sản phẩm nông nghiệp: bánh kẹo, sản phẩm từ sữa, xúc xích, nước ngọt, rượu, bia, thuốc lá, bông xơ, da động vật thô, …
 • Việc kiểm nghiệm nông sản chính giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm có chất lượng ra thị trường; giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế, có được sự tin tưởng của người tiêu dùng.
 1. Một số văn bản pháp luật và tiêu chuẩn quy định:
 1. Nền mẫu phân tích:

TSL cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm nông sản và sản phẩm nông sản của tất cả các đối tượng mẫu:

 • Nguyên liệu: Gạo, trái cây các loại, ngũ cốc, …
 • Sản phẩm nông sản: bánh, kẹo, mứt và các loại thức ăn cho vật nuôi, …
 • Đồ hộp.
 1. Thiết bị phân tích:
 • Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm nghiệm Nông sản và sản phẩm nông sản, TSL đã trang bị các thiết bị phân tích hiện đại và đồng bộ:
 • Máy quang phổ hấp thụ phân tử (UV-Vis).
 • Hệ thống sắc ký ion (IC).
 • Hệ thống sắc ký lỏng với các đầu dò (HPLC/DAD/FLD, UPLC/DAD/FLD/RID) và hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MSMS).
 • Hệ thống sắc ký khí (GC/FID/ECD) và hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MSMS).
 • Hệ thống máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS).
 • Hệ thống máy quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP – OES) và hệ thống ICP – MS.
 1. Phương pháp phân tích:
 • Tất cả các quy trình phân tích dùng để kiểm nghiệm nông sản và sản phẩm nông sản tại TSL đều tham chiếu theo các phương pháp tiêu chuẩn của Việt Nam và các quy chuẩn chung trên thế thế giới như: TCVN, QCVN, AOAC, ISO, JECFA, … và tất cả các quy trình này đều được khảo sát và thẩm định theo quy định của ISO 17025.
 • Tất cả phương pháp đều được kiểm tra đánh giá tay nghề nhân viên, tham gia so sánh liên phòng và thực hiện các chương trình PT trong và ngoài nước.
 • Phần lớn các phương pháp phân tích đều được đánh giá công nhận ISO 17025 của AOSC.
 • Ngoài ra TSL còn được các ban bộ ngành chỉ định là cơ quan kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước:
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông – Cục trưởng cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ định ở các giấy chứng nhận: 249/QĐ-QLCL và 74/QĐ-QLCL.
 • Bộ Nông nghiệp – Cục chăn nuôi và Tổng cục thủy sản chỉ định ở các giấy chứng nhận: 349/QĐ-CN-TĂCN, 29/QĐ-CN-TĂCN và 133/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT.
 • Bộ Công thương chỉ định ở các giấy chứng nhận: 392/QĐ-BCT và 2032/QĐ-BCT.
 • Bộ Y tế chỉ định ở giấy chứng nhận: 554/QĐ-ATTP.

 

 

 

Đăng ký nhận mẫu kiểm nghiệm