Chỉ định và công nhận

Ngày 24 Tháng 01 Năm 2024

THÔNG TƯ SỐ 29/2023/TT-BYT HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, CÁCH GHI THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG, GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRÊN NHÃN THỰC PHẨM.

Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm ngày 30/12/2023 – Thông tư số 29/2023/TT-BYT.
Thông tư này hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam.
Từ ngày 01/01/2026, các tổ chức, cá nhân không được sản xuất, in ấn, nhập khẩu và sử dụng nhãn không đúng theo quy định tại Thông tư này
Thông tư số 29/2023/TT-BYT được ban hành kèm theo 02 Phụ lục :
• Phụ luc I: Thành phần dinh dưỡng không bắt buộc ghi trên nhãn
• Phụ lục II: Giá trị dinh dưỡng tham chiếu
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024
Chi tiết xem thêm tại đây: https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-29-2023-TT-BYT-ghi-thanh-phan-dinh-duong-tren-nhan-thuc-pham-509492.aspx?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
TSL – Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm toàn diện và chuyên nghiệp từ khâu nhận mẫu đến trả kết quả. Liên hệ với chúng tôi ngay để nhận tư vấn và báo giá.